SAP HANA

Česky

Využití SAP HANA pro firemní analýzy, forcecasty a sledování KPI.

  • Pokročilé analýzy firemních dat v reálném čase.
  • Plánování a modelování nad dostupnými daty Vaší organizace.
  • Integrace SAP HANA a nástrojů kvantifikačních a forecastingových analýz včetně implementace statistických analytických algoritmů.
  • Implementace reportů a anylýz postavených na BIG DATA principech.
  • Modelování scénářů a analýz dopadů změnových rozhodnutí na Vaši organizaci.

Příklad: real time monitoring operativního plánu logistiky/výroby. SAP HANA Příklad: manažerský (TOC Cocpit) report operativního řízení – v reálném čase na platformě SAP HANA. SAP HANA

image "colorbox": 
SAP HANA
SAP HANA