Chytré služby

Česky

Chytrý podnik je postaven na chytrých službách. Díky tomu, že jsou dnes firmy schopny procesovat masivní objemy dat flexibilně v reálném čase, vědí mnoho o svých zákaznících, produktech a službách, svých procesech, zaměstnancích a o svých případných problémech. Podniky si mohou klást tyto otázky:

 • Kteří zákazníci jsou pro nás nejpřínosnější? Co o nás tito zákazníci říkají?
 • Jaké procesy jsou nestabilní? Kde dochází k největším chybám a zdržením?
 • Jaké změny probíhají v našem dodavatelsko-odběratelském řetězci?
 • Jak nejlépe predikovat tok hotovosti, řídit s ním spojená rizika případně zřizovat krátkodobé půjčky při výpadcích hotovosti?
 • Jak kvalitně je využíván stávající majetek, jak je plánována poptávka a jak jsou řízeny nákupy?
 • Jaké můžeme očekávat obraty a příjmy v jakých časových horizontech?
 • Jaké jsou adekvátní nabídky a stupně kvality služby pro skupiny zákazníků či konkrétní zákazníky?
 • Jaký vliv může mít volatilita na trhu na naše produkční plány?

Dále si mohou firmy klást tyto zásadní otázky:

 • Jak obohatím své produkty a služby o znalost vytěženou z dat?
 • Mohu nabídnout svým zákazníkům čisté datové produkty a zvýšit tak hodnotu poskytovaných služeb?
 • Co mohu nyní dělat jinak a lépe než jsem dělal dříve?

Na tyto otázky vám odpoví přístupy prediktivní analýzy a s nimi spojené chytré služby. Prediktivní analýza je kvantitativní analýza zaměřená na predikce budoucích stavů a událostí. Jedná se o analytický proces založený na akvizici, extrakci a zhodnocení dat tak, aby prediktivní výstupy zlepšily rozhodovací, podpůrné a zákaznické procesy. Chytré služby jsou personalizované služby založené na analytických přístupech ke komplexnímu mixu datových zdrojů a těžbě znalostí z těchto dat s cílem maximalizace hodnoty pro konkrétního zákazníka v reálném čase.

Zpracování interních a externích datových zdrojů prostřednictvím algoritmické expertízy prediktivní a preskriptivní analytiky s cílem akcelerace ziskovosti Vašeho podnikání Zpracování interních a externích datových zdrojů prostřednictvím algoritmické expertízy prediktivní a preskriptivní analytiky s cílem akcelerace ziskovosti Vašeho podnikání

Firma miraclIS disponuje experty schopnými navrhnout a realizovat těžbu znalostí z interních a externích dat a tím vaše data zhodnotit a pomoci Vám realizovat chytré služby pro Vaše zákazníky. Naše služby mohou být realizovány:

 • Jednorázově – navrhneme Vám analytický model k řešení určitého problému, zpracujeme Vaše data a poskytneme Vám výsledek
 • Kontinuálně – navrhneme analytický model, navrhneme datové toky a prostřednictvím naší cloudové platformy Vám budeme poskytovat výsledky v real-time režimu
 • Architektonicky – navrhneme Vám komplexní řešení spočívající v dodávce platformy (SAP HANA), optimálního modelu datových toků (vnitřní zdroje včetně jejich kategorizace a katalogizace, senzory, data ze sociálních sítí, atd.), prediktivních a preskriptivních analytických modelů, způsobů provázání analytických výstupů s rozhodovacími a zákaznickými procesy a následně vyškolíme Vaše zaměstnance k práci s dodaným řešením

Management je o budoucnosti - čím jasnější vhled do budoucích situací budete mít a čím kvalitnější nekompromisně orientované a datově podložené služby budete poskytovat – tím bude Vaše tržní pozice lepší. Digitální podnik s vysokou organizační inteligencí není vizí zítřka – je dnešní realitou s vysokým potenciálem pro vaše podnikání.

image "colorbox": 
Zpracování interních a externích datových zdrojů prostřednictvím algoritmické expertízy prediktivní a preskriptivní analytiky s cílem akcelerace ziskovosti Vašeho podnikání