Chytrý podnik

Česky

Chytrý podnik a strategie digitální transformace

Velká data, mobilita a dostupnost informací na všech typech zařízení, hybridní a cloudové přístupy k zajištění informačních služeb, sociální sítě s sebou přinášejí změnu v pojetí přístupu k podnikovým datům. V tradičním přístupu byl software předpřipraven k ukládání jasně strukturovaných a velikostně omezených dat tak, aby byl informační systém schopen dávat jasné odpovědi na otázky zaměřené do minulosti. Nový přístup je charakterizován především důrazem na kontinuální datový tok – data jsou sbírána a vyhodnocována permanentně v reálném čase – práce s nimi je orientována na predikce a vyhodnocování nejlepších variant pro budoucnost.

Firma miraclIS se orientuje na nový přístup k datům a proto nabízí vstup do problematiky řízení na základě velkých dat prostřednictvím Konceptu chytrého digitálního podniku. Tento může mít na základě Vašeho přání různé podoby – od jednodenního kreativního workshopu (jehož výstupem je jednoduchý transformační koncept ) až po službu sestavení Strategie digitální transformace podniku zahrnující:

 • Audit organizační inteligence, datových zdrojů a způsobu jejich vytěžování
 • Mapu omezení a potenciálů stávající systémové architektury organizace
 • Transformační portfolio "chytrých služeb" vycházející ze stávající systémové architektury a z možností a cílů organizace
 • Proof of concept "chytré služby" s nejvyšším aktuálním dopadem
 • Cestovní mapu digitální transformace
Strategie digitální transformace jako "architektonický blueprint" pro reálné změny v podnikové architektuře
Strategie digitální transformace jako "architektonický blueprint" pro reálné změny v podnikové architektuře

Strategie digitální transformace slouží k promýšlenému zavádění změn digitalizačních změn tak, aby investice do prorůstání fyzického a virtuálního prostředí přinesly zvýšení efektivity a ziskovosti evolučním způsobem v nejkratším čase.

Strategie digitální transformace podniku je založena na metodologii "Smart data driven Enterprise Architecture" – tedy architektury založené na službách a datech. Tato architektura staví na modelu kontinuálního datového toku orientovaného na podporu služeb a předpokládá:

 • Integrovanou digitální platformu pro správu důležitých datových zdrojů, metadat a modelů (v našem případě in-memory platforma SAP HANA)
 • Centralizovanou aplikační vrstvu nad integrovanou digitální platformou, umožňující manipulaci s daty a tvorbu datových produktů potřebných k poskytování služeb prostřednictvím efektivně provozovaných procesů se zpětnou vazbou prostřednictvím prediktivních a preskriptivních analytických modelů.
 • Prezentační uživatelskou vrstvu:
  • pro poskytování zákaznických služeb díky datovým produktům
  • pro vizualizaci datově reprezentovaných událostí ke zkvalitnění manažerského řízení (dashboardy)

Přínosy služby strategie digitální transformace:

 • Evoluční přístup k zavádění architektury digitálního podniku a případná zlepšení obchodního modelu
 • Úspory v nákladech díky zjednodušení a zkrácení obchodních cyklů
 • Rychlejší a lepší rozhodování založené na aktuálních datech v reálném čase
 • Inovované procesy, produkty a služby
 • Nové digitální produkty a služby založené na datech
image "colorbox": 
Strategie digitální transformace jako "architektonický blueprint" pro reálné změny v podnikové architektuře