SAP IS-U

Implementace řešení na platformě IS-U, vývoj nových funkcionalit a integrace v IS-U.