Zápočty

Česky
  • návrh –výběr partnerů a položek vhodných pro zápočet
  • tisk dohody o zápočtu a přílohy v různých jazycích
  • blokace položek navržených k zápočtu proti platbě
  • možnost následné korekce zápočtu položek
  • opakovaný tisk dohody a přílohy
  • evidence položek v procesu započítávání-kompenzace
  • zaúčtování zápočtu
  • evidence provedených zápočtů
  • zjednodušení procesu tvorby a zpracování zápočtu

Zápočty Zápočty Zápočty

image "colorbox": 
Zápočty
Zápočty
Zápočty