Hromadné zpracování billingu vč. zúčtování záloh a podkladů pro fakturaci z externích zdrojů

Česky
 • Podkladem pro hromadný billing jsou smlouvy odběratelů s přednastavenými parametry zpracování, ceníky, individuální ceny, informace o zaplacených zálohách a informace o poskytnutých produktech a službách, např. externí doklady o odečtech, spotřebě, poskytnutých službách apod.
 • Řešení umožňuje fakturaci jednotlivých smluv, hromadné zpracování nebo naplánování hromadného zpracování na pozdější dobu např. v noci. Zahrnuje:
  • Výběr smluv k fakturaci
  • Zpracování fakturace vybraných smluv včetně zúčtování zaplacených záloh a zpracování podkladů pro fakturaci z externích zdrojů (spotřeby, odečty, služby)
  • Tisk faktur vč. detailního rozpisu vyúčtování, zúčtovaných záloh, tisku složenek atd.
  • Podklady pro poštovní poukázky na vrácení přeplatků
  • Možnost testovacího běhu fakturace
  • Možnost převodu přeplatků/nedoplatků do stanoveného limitu do příštího zúčtování
  • Pro kontrolu je k dispozici log o průběhu zpracování včetně výpisu případných chyb, chybějících údajů apod.

Hromadné zpracování billingu vč. zúčtování záloh a podkladů pro fakturaci z externích zdrojů

image "colorbox": 
Hromadné zpracování billingu vč. zúčtování záloh a podkladů pro fakturaci z externích zdrojů