Sledování pozastávek

  • Nástroj pro zpracování a účtování pozastávek z vydaných faktur, který umožňuje:
  • Vyčíslení pozastávky a konečné částky k úhradě v tisku faktury (v % z fakturované částky nebo absolutní hodnotou)
  • Přeúčtování pozastávky na pomocné účty
Česky