Generování odběratelských záloh podle přednastavených parametrů smluv

Česky
  • Možnost generovat zálohy pro jednotlivou smlouvu nebo hromadně
  • Možnost nastavení parametrů k druhu smlouvy, pro jednotlivou smlouvu
  • Plán rozvržení záloh v průběhu roku
  • Výpočet záloh dle parametrů smlouvy, plánu záloh a přiřazených ceníků nebo individuálních cen
  • Hromadné generování předpisů záloh na požadované období (1 měsíc, 12 měsíců …)
  • Hromadné generování požadavků na zálohy, tj. účetních dokladů, ke kterým budou párovány příchozí platby (zpravidla 1x měsíčně na následující měsíc)
  • Předání podkladů SIPO
  • Zpracování přijatých úhrad záloh (SIPO, bankovní převod, …)
  • Tisk předpisů záloh, tisk dokladů o přijatých platbách

Generování odběratelských záloh podle přednastavených parametrů smluv

image "colorbox": 
Generování odběratelských záloh podle přednastavených parametrů smluv