WIP - fyzická inventura nedokončených zakázek

Česky
  • Fyzická inventura nezahrnuje pouze počítání surovin a hotových výrobků na skladech, nýbrž i množství rozpracovaných výrobků po jednotlivých operacích.
  • Standardní výkazy a nástroje v prostředí SAP ERP možnost fyzické inventury rozpracovanosti neumožňují.
  • Nástroj WIP inventory vyvinutý společností Miraclis umožní počítat ještě nedokončené zakázky (rozpracovanost) a následně rozdíly mezi fyzickou skutečností a aktuálním stavem v systému zaúčtovat jako inventurní rozdíly.
  • Uvedený příklad ukazuje stav rozpracovanosti po jednotlivých operacích na výrobní zakázce ke dni provádění inventury:

WIP - fyzická inventura nedokončených zakázek

  • Obrazovka níže dává informaci o výši inventurních rozdílu k zaúčtování (lze ho manuálně měnit):

WIP - fyzická inventura nedokončených zakázek

image "colorbox": 
WIP - fyzická inventura nedokončených zakázek
WIP - fyzická inventura nedokončených zakázek