Aktivace časových intervalů v odpisových parametrech investičního majetku

  • Se současným nastavením SAP lze měnit odpisové parametry pouze za celý rok. Po aktivaci časových intervalů bude možné měnit tyto parametry (odpisový klíč anebo životnost pro kteroukoliv odpisovou oblast) i libovolně v průběhu roku bez toho, aby se ovlivnil výpočet odpisů v předchozím časovém intervalu.
  • Časové intervaly odpisových parametrů umožní vypočítat správnou výšku odpisů nehmotného majetku, který byl technicky zhodnocen ve druhé polovině své životnosti (platí pre daňové odpisy v ČR).
Česky