Cashflow po projektech a CO objektech

  • Sledování cashflow, otevřených pohledávek a závazků po projektech a dalších CO objektech je možné i bez funkcionalit nové hlavní knihy.
  • Na položkách dodavatelů a odběratelů je možné doplnit další data týkající se CO objektů (profitcentrum, nákladové středisko, SPP prvek), kterých se příslušná položka týká.
  • Dané objekty je pak možné použít ve standardních reportech zobrazení položek dodavatelů a odběratelů.
Česky