Cost Control Sheet

Česky
  • Cost control sheet je postaven na OLE technologii - excelový soubor je plněn automaticky z SAP tabulek přímo v prostředí SAPu.
  • Jedná se o shromažďování údajů z různých zdrojů - controllingu (např. report painter výkazy - výsledovka, POC), finančního účetnictví (platby, nedokončená výroba), odbytu (faktury) a další data (počet odpracovaných hodin).
  • Uživatel má na svém lokálním počítači uložen prázdný template předem nadefinovaného cost control sheetu.

 Cost Control Sheet

  • Následně se spustí uživatelská transakce, která naplní automaticky soubor daty:

 Cost Control Sheet

image "colorbox": 
 Cost Control Sheet
 Cost Control Sheet