Inventura FI-AA – RFID – přes čárové kódy

Česky
  • Rozšíření funkčnosti systému v oblasti FI-AA
  • Tisk čárových kódu k jednotlivým položkám FI-AA
  • Jednoduché ovládání
  • Sběr dat z jednotlivých místností, lokalit pomocí čteček čárových kódů
  • Automatická kontrola existence majetku a jeho přesného umístění
  • Možnost automatického převodu majetku na základě výsledku inventury (převodky)
  • Úspora času a nákladu na provedení inventur včetně snížení chybovosti

Inventura FI-AA – RFID – přes čárové kódy

image "colorbox": 
Inventura FI-AA – RFID – přes čárové kódy