Operativní leasing

  • Touto aplikací se získá přehled majetku, který společnost pořídila formou operativního leasingu. Pro každou leasingovou smlouvu je založena karta majetku, na které se sleduje pořizovací hodnota dané leasingové smlouvy, přehled pravidelných i nepravidelných splátek i zůstatková cena každé leasingové smlouvy.
  • Všechny splátky jsou na kartu majetku účtované automaticky (zaúčtováním mapy) na základě trvalých i manuálních dokladů účtovaných na nákladové účty leasingu v FI.
Česky