Statistika SPP (WBS element) reporting dle statistických parametrů

  • Dlouhodobý obchodní případ s průběžně placenými zálohami, postupné zúčtování zaplacené zálohy k různým fakturovaným položkám, pozastávkySledování stavebních zakázek (SPP) po celou dobu její životnosti
  • Možnost načtení plánu stavby-rozpočtu z externího rozpočtového software ( např. KROSS, Callida…..)
  • Cash-Flow staveb
  • Definice stavu jednotlivých části stavby, možnost blokovat účtování na jednotlivé objekty nebo celky
  • Časový průběh stavby, spolupráce s MS Project
  • Evidence statistického začlenění stavby, reporting pro potřeby společnosti a ČSU
  • Zefektivnění sledování a řízení stavební zakázky
Česky