Náprava nepodařených implementací

Výběrová řízení bývají často přeceňována a výsledek implementací z těchto řízení je často nejistý.

V těchto řízeních se nezohledňuje kvalita konzultantů.

My přicházíme v další vlně, od které se očekává kvalita, přesnost, inovace a zkušenosti.

V řadě projektů dochází k tomu, že implementační záměr a realizace se v systému rozcházejí, což v důsledku způsobuje nefunkční časti, procesní mezery, nespokojenost uživatelů a nekomfortní ovládání systému, zdržování v zadávání dat a práci se systémem – nepřehledné reporty nebo nefunkční fragmenty v uživatelském prostředí.

V mnoha případech je to způsobeno podceněním projektu nebo nevhodně nastaveným výběrovým řízením, které nereflektuje potřeby businessu, neřeší ergonomii práce uživatele a efektivitu zpracování úloh.

Dokážeme identifikovat oblasti, které nefungují efektivně a implementaci jako takovou, jako celek napravit.

Společnost SAP pracuje na svých systémech metodou neustálého zlepšování (Continuos Improvement). Stejně tak my následujeme tento trend a dokážeme Váš systém, který má řadu specificky implementovaných komponent nahradit použitím pokročilých funkcionalit. Přínosem Vám bude možnost používat celé škály nových přístupů a nástrojů k řízení Vašeho businessu.