O nás

Naše kompetence:

 • Zvyšování výkonnosti společností ve financích, logistice, výrobě (lepší využívání skladových zásob, zvýšení efektivity práce v oblasti výrobní logistiky, apod.)
 • BusinessObjects (BI, BPC, strategie, plánování, reporting a analýzy, vizualizace reportingových výstupů)
 • Finanční moduly (účetnictví, controlling, majetek, legislativní reporting), podnikový controlling
 • Logistické moduly (materiálový management, prodej a distribuce, doprava)
 • Personální moduly (mzdy a organizační management, travel management)
 • Výroba (sériová a diskrétní, plánování výroby) s vazbou na MES systémy a plánování
 • Integrace (portály, PI/XI, Enterprise SOA, implementace bezpečnostních prvků)
 • Programování, systémová integrace na platformě SAP
 • Vývoj nových funkcionalit a řešení pro SAP ERP
 • Podpora životního cyklu Vašich aplikací (implementace EHP balíčků a nových funkčních oblastí)
 • DMS systémy, Správa nestrukturovaného obsahu, WorkFlow, Adobe formuláře
 • Mass Data Billing (včetně možnosti externího zpracování tisků)
 • Forecasting, rolling forecasting a jeho implementace
 • Prediktivní analýzy, postup a tvorba prediktivních modelů (s vazbou na plánování, controlling a podporu strategického rozhodování). S využitím platformy SAP HANA
 • Business proces outsorcing (s použitím nových SAP technologií)
 • Projektový management

Projekty realizujeme především pomocí metoodoligií společnosti SAP, v oblasti implementací používáme především metodologie SAP RDS.

V posledních letech jsme byli třikrát ocenění společností SAP, na základě provedených auditů projektů, oceněním SAP QUALITY AWARDS.

Rapid Deployment Solution: rychlé a efektivní nasazení SAP produktů na bázi přednastavených scénářů.

 • SLA (od zajištění podpory aplikací po outsourcing SAP)
 • Implementace SAP ERP, SAP BI, SAP HANA
 • Nadnárodní roll-outy – podpora legislativních rozdílů

miraclIS, SE poskytuje rozsáhlé skupině zákazníků služby podpory a implementace podnikových informačních systémů na platformě SAP a branžových řešení na platformě SAP, jejichž standardní součástí je poradenství o možnostech, výhodách a případně i rizicích nasazení SAP včetně optimalizace firemních procesů.

Ovládáme SAP Best practises, jsme schopni je nasadit nejen jako přizpůsobené řešení, ale také jako content management.

Optimalizaci procesů provádějí zkušení konzultanti, kteří prošli firmami z různých odvětví. Optimalizace je podpořena SW nástroji z BusinessObjects (Strategický management, Plánování a konsolidace, Reporting a analýzy).

Pro tvorbu plánů a forecastů používáme nástroj BusinessPlanning and Consolidation (BPC) ze SAP BI, který využívá předdefinované modely dle IFRS standardů v prostředí MS Excel. BPC obsahuje detailní podporu procesu plánování, konsolidace a forecastů s využitím workflow.

BPC Vás vede procesem tvorby plánu nebo forecastů krok za krokem, kdykoliv můžete využít okomentování jednotlivých kroků, nastavení kontrolních bodů, nastavení uzamčení dat, realizovat nahrání plánu do SAP.

Pro tvorbu reportingu a analýzy využíváme SAP Fiori a SAP Lumira – nástroje na tvorbu aktivních dashboardů a ad-hoc analýz. Tvorba reportů je jednoduchá, rychlá a intuitivní – změny zvládne uživatel bez naší pomoci.

V oblasti správy, rozvoje, implementace, rozšiřování a provozu systému na platformě SAP se rovněž věnujeme i dalším oblastem služeb: SAP BI, EP portal, PI/XI – řešení na platformě SAP NetWeaver.

Ovládáme také technologii EDI – integraci systémů v rámci dodavatelských řetězců.

Zavádíme účetnictví IFRS a US GAAP na platformě SAP ERP včetně konsolidací a výkazů v systému SEM (Strategic Enterprise Management). Dále se věnujeme rozvoji SAP řešení v oblasti facility a real estate managementu REM.

Dnes se zaměřujeme i na oblast řízení vztahů s dodavateli (SAP SRM), která je potřebná pro centrální nákup. S tím úzce souvisí harmonizace kmenových dat pomocí nástroje Master Data Management (SAP MDM). V oblasti Big data dokážeme realizovat návrhy, jak využít Vaše podnikové informace, které dosud nevyhodnocujete (pro zpřesnění odhadů nákupního chování jak Vašich zákazníků, tak i veškerých spotřebitelů, plánování a realizace rolling forecastů, atd.).

Konzultanti naší firmy znají vývoj jednotlivých funkcí SAP a umí vysvětlit jejich dopad na konkrétní nastavení u zákazníka. Standardní součástí naší práce je podrobná dokumentace prováděných kroků a garance bezpečného zavedení nových funkcí do systému. V několika případech jsme dokonce provedli převzetí a následný upgrade instalací, na jejichž prvotním zavedení jsme se nepodíleli, a ke kterým chyběla potřebná dokumentace.

Rozsah poskytnutých služeb vychází vždy z potřeb zákazníka. Můžeme poskytnout například technický dozor procesu upgrade systému SAP, zodpovídat za kompletní provedení všech činností včetně návrhu upgrade nebo nové implementace, zajištění technického vybavení a síťové podpory, návrhu testů a provedení detailních uživatelských školení a migrace dat. MiraclIS využívá databázi znalostí a zkušeností, díky které může nabídnout upgrade všech instalovaných řešení SAP.

Máme pro vás připravenu řadu našich řešení, která Vám usnadní práci se SAP ERP a rozšiřuje jeho standardní funkcionality.

Nejsilnější přidanou hodnotou společnosti miraclIS je především dostatek zdrojů a zastupitelnost konzultantů SAP. O kvalitě konzultantů svědčí i to, že náš team je jedním z dodavatelů školení pro SAP Česká republika a SAP Slovensko.

Implementovali jsme mnoho rozličných SAP projektů u našich zákazníků. Projekty se vztahují jak k SAP ERP, SAP BI, SAP HR, SAP ISU tak i k SAP Netweaveru.

ERP (finance, logistika, výroba), HR, ISU:

 • SLA - kompletní dlouhodobá podpora SAP – ve všech modulech, od báze, přes procesní a aplikační podporu až po optimalizaci procesů
 • Implementace nových optimalizovaných procesů do SAP, tvorba reportingu pro mateřskou společnost
 • Rozvoj Vašeho SAP systému v oblasti nocých SAP produktů: SAP analytics, SAP mobilní řešení, SAP Fiori, SAP BI a SAP BPC
 • Podpora SAP v oblasti řízení životního cyklu aplikací
 • Konsolidace – řešení konsolidace více společností ve skupině
 • IFRS, US GAAP – výkaznictví dle metodik IFRS, US GAAP apod.,  včetně konverze na mezinárodní účtovou osnovu s paralelním účtování dle ČÚP
 • Sloučování firem – projekt sloučení firem
 • Rozdělení společnosti, dceřiné společnosti – projekt účetního rozdělení společnosti nebo založení dceřiných společností
 • Posun nebo zkrácení fiskálního roku – projekty na změnu fiskálního roku
 • SAP APO – implementace pokročilého plánování v celém rozsahu možností aplikace APO
 • Cash management, aeging, realizaci Vašich Finančních KPI v SAP systému
 • Forecasting, rolling forecasting a jejich realizace v prostředí SAP (zejména s využitím nových SAP produktů a řešení)
 • Finanční, nákladové, obchodní, odbytové analýzy, odhady a předpovědi prodeje
 • Prediktivní analýzy s využitím možností SAP HANA
 • Lokální podpora legislativních rozdílů při roll outech, vedení roll out projektů, audit projektů se zaměřením na legislativní správnost a kompaktibilitu s koncernovým účetnictvím
 • Implementace bankinguDMEE, zejména v oblasti roll out projektů, standardizace
 • Podpora multiměnových operací v koncernovém účetnictvím a migrace na jednotnou evropskou měnu
 • Kontrakt management a řízení zákaznických vztahů, hodnocení dodavatelů a odběratelů s ohledem na výkonnost logistiky
 • Optimalizace výkonu SAP systémů (pomocí SAP SLO, implementace EWA komponenty)
 • Správa uživatelských rolí a přístupů, autorizační koncepty a nastavení bezpečnosti nejen v SAP ERP, ale v komplexním podnikovém prostředí pomocí autorizačních konceptů. Využití SAP SolMan pro řízení Vašeho aplikačního landscape, včetně řízení projektů.
 • Rozhraní pro účtování z externích systémů.
 • CO-PA – výrobní controlling, product costing, analýza profiability
 • Analýzy PP, plánovací tabule, EDI, JIT, Material Ledger, čárové kódy, řízené sklady pomocí mobilních technologií. Integrace Kanban.
 • Integrace výroby v SAP a MES systémů.
 • Servisní managment (SAP PM) a integrace na výrobní plány a ostatní podnikové zdroje včetně HR.
 • Skupinové odměňování pracovníků v SAP HR, hodnocení zaměstnanců, služební cesty. Kompletní pokrytí potřeb Vašeho HCM (training, talent management, hodnocení zaměstnanců, školení a vzdělávání). Vedení recruitment procesu v SAP ERP a SAP HCM s možnostmi zavedení “chytrých“ reportů pro hodnocení výkonnosti HR oddělení.
 • IS-U plánovací tabule servisních zakázek, rozhraní na OTE a OM, odečty, generování faktur dle smlouvy, zúčtování záloh, apod. Hromadné účtování a fakturace.
 • Umíme pracovat s procesy a řešeními v oblasti SAP Improvement Finder. Vybereme ta nejlepší řešení, které dnes nabízí balíčky SAP EHP a standardizujeme pomocí nich Váš SAP systém.
 • Využití platformy S/4 HANA jako nové dimenze Vašeho informačního systému: nové uživatelské scénáře (s použitím mobilních technologií Fiori), inovace v oblasti sales and marketing a pokročilé nástroje analýz pro tuto oblast, praktické dopady S/4 HANA do oblasti controllingu, zlepšení integrace a využití BI a zlepšení dostupnosti dat pro konsolidaci.
 • Použití SAP HANA platformy v oblasti BigData – integrace různorodých dat a jejich analytické využití (včetně využití dat sociálních médií a otevřených demografických či geografických dat).

Solution Manager (SolMan)

 • Business Process monitoring, Solution Manager Diagnostics, Service Desk ,SAP Early Watch Alerting ,školení SM.
 • Incident management systém a jeho řízení prostřednictvím SAP SolMan.
 • Zlepšení kvality provozu Vašich aplikací pomocí SAP EWA řešení.

Netweaver Portal (NWP)/Enterprise Portal (EP)

 • ESS, MSS balíčky, Knowledge Management, Content server, SSO, bezpečnost, Kolaborační místnosti, Kategorizace vyhledávání (TREX), Visual Composer, Adobe Document Services.
 • Ovládáme portálové technologie používané společností SAP v mnoha jiných produktech (training management, SRM/SCM, ECM).
 • Integrujeme portálová řešení využívající podniková data, integrujeme správu portálových řešení prostřednictvím nástrojů SAP Netweaver (Process and Service orchestration by SAP).

Process Integration (PI)/Exchange Infrasructure (XI)

 • Business Process Repository, System Landscape Directory.
 • Navrhujeme architekturu aplikací, solution architekturu a řešní pro integraci pomocí nástrojů SAP PI.
 • Mimo tyto dnes už tradiční oblasti služeb v oblasti podnikových informačních systémů dokážeme podpořit Vaše podnikání i v „nových“ oblastech strategického rozvoje podnikové IT infrastruktury:

Smart reporting a business performance monitoring:

 • Přenechte nám data a my Vám dodáme „chytřejší reporty“. Zhodnotíme data pomocí nových technologií SAP HANA, SAP BI a zlepšíme prezentaci Vašich dat uživatelům pomocí nástrojů SAP BOBJ, SAP Fiori, SAP Lumira.
 • To vše on premise nebo formou BPO. Díky novým technologiím, budete mít k dispozici tyto reporty v pravidelných intervalech s možností neustále zlepšovat současný stav zásob, financí, výroby, plánování.

SMART logistics (chytrá logistika):

 • Udělejte první krok k iniciativě „Industry 4.0“ zavedením logistiky integrované na production floor managment. Nerozšiřujte sklady, hledejte s námi možnosti zlepšení toku materiálů logistiky a optimalizujte svou výrobně odbytovou logistiku prostřednictvím lepších plánů a simulací.

Plánování, operativní plánování, strategické plánování podle standardů APS:

 • Všichni máme plánování zavedeno na nějaké úrovní rutinně. Může jít o materiálové zdroje, výrobní kapacity, lidské zdroje nebo materiál dodavatelů. Dnes umíme plánováním pokrýt kompletně všechny procesy v oblasti řízení podniku. Dosud ale možné řídit plánování integrovaně, napříč všemi oblastmi řízení podniku navíc s možností měnit operativní plány podle okamžitých potřeb a současně generovat požadavky na změny v dalších úrovních plánů.
 • Nabízíme pokročilé plánování výroby (zakázek) a schedulling podle vašich reálných potřeb a to i na úrověň Vašich výrobních kooperací, které zahrnuje přesné dílenské plány i plánování včasného nákupu materiálu.
 • Naše aplikace je uživatelsky vstřícná a implementační projekty máme velmi dobře zvládnuty.

Business proces Improvement SAP:

 • Maximalizujte hodnotu Vašich implementovaných SAP řešení prostřednictvím nástrojů SAP SolMan, prostřednictvím kterých identifikujete chybné nebo neefektivní procesy nastavené ve Vašem systému, monitorujte výkonnost procesů pomocí SAP SolMan business analytiky. SAP SolMan nabízí nové nástroje pro lepší utilizaci Vašeho SAP systému (např. Advanced and Value Benchmarking), vybavené rovněž skvělou business analytikou.
 • Jsme připraveni Vám do této oblasti otevřít dveře a spolu s Vámi maximalizovat výkon Vašeho podnikového systému.

Business intelligence a pružné firemní řízení:

 • Pružné a rychlé řízení firmy, včasná implementace změn jako reakce na potřeby trhu, neustále se měnící potřeby zákazníků i místo v dodavatelských řetězcích vyžadují rychlé a přesné analýzy, dostupné mimo ERP systém „on demand“ bez dlouhé a náročné implementace.
 • Tyto potřeby naplní nástroje SAP pro oblast business intelligence a analytiky. Nabízíme implementaci BI nástrojů nejen jako nástrojů pro statický „already done“ reporting, ale na principech MSO – modelování, simulace a optimalizace, prostřednictvím SAP BI produktů a smart výstupů: Lumira, BOBJ, BPC.

Industry 4.0.:

 • Jsme součástí německé iniciativy Industry 4.0. Pomůžeme Vám s transformací podniku směrem k digitálnímu prostředí. Pomůžeme Vám transformovat výrobní a logistické procesy směrem k Industry 4.0 standardům. Spolupracujeme v této oblasti s předními vědeckými pracovišti v České republice.

Nabízíme mobilní aplikace a přechod na mobilní řízení Vašich rutinních podnikových operací:

 • Cílem implementace mobilních řešení je především odpovědět na zrychlující se potřeby globálních trhů a tomu odpovídajících nároků na Vás jako na dodavatele výrobků nebo služeb.
 • Z praktického hlediska jde o zvýšení produktivity zaměstnanců a zvýšení produktivity jednotlivých podnikových procesů pomocí mobilních aplikací, které zjednodušují práci s ERP, CRM a BI systémy a realizují rutinní operace nez pohledu na to, kde se nachází uživatel.
 • Pomůžeme Vám identifikovat tyto oblasti a realizovat řešení vedoucí ke zvýšení produktivity zaměstnanců a zjednodušení práce s Vaším systémem pomocí nových technologií SAP.
 • Učiníme s Vámi první krok k automatizaci procesů ve Vašem podniku a k jejich pružné kontrole.

Enterprise Mobility Software Solutions by SAP:

 • Identifikujte možnosti zlepšit procesy prostřednictvím mobilních služeb.
 • Zamyslete se nad možností zavedení mobilních služeb do Vašich Supply Chain procesů.
 • Outsourcujte SCM a kontrolujte Vaši logistiku pomocí mobilních aplikací.
 • Integrujte Vaši logistickou kontrolu až na úroveň jednotlivých logistických jednotek (kontejner, nakládka, truck) a kontrolujte vše pomocí mobilních aplikací odkudkoli, kdykoli, s možností výstupu do Vašeho ERP systému, BI systému nebo prostřednictvím „chytrých reportů“.


Věříme, že tyto přednosti mohou ovlivnit Vaše rozhodnutí o výběru partnera pro zajištění implementace a podpory Vašeho systému.

Česky