Plánování výroby, plánovací tabule

  • Slouží pro vyhodnocení a interaktivní přeplánování výroby a tím z části může nahradit APS.
  • Spojuje na jedné obrazovce kapacitní a materiálová data výroby a dává je tak do kontextu, který může plánovač výroby s výhodou použít při rozhodování.
  • Plně zachovává SAP ERP MRPII standard, pracuje pouze se standardními objekty transakčních dat při zachování strategie plánování, termínování atd. Zejména kapacitní informace
  • lze s výhodou použít pro zpětnou kontrolu nastavení kmenových dat a identifikaci výjimek.
  • Pracuje v časových slotech o konstantní délce 1 den a současně zobrazuje 14 dní v rastru.
Česky