Přesné služby

„Pošlete nám data, my vám poskytneme lepší a přesnější reporty“.

Využijte našich zkušeností řízení logistiky a výroby, řízení podniku. Pomocí nástrojů SAP analytics/SAP Hana a našich zkušeností, zhodnotíme data Vašich informačních systémů. Tato data obohatíme o nové business pohledy, na pravidelné bázi Vám budeme vyhodnocovat vývoj efektivity Vaší výroby, logistiky a dodávat doporučení, jak Vaše podnikání neustále zlepšovat.

Obrázek ukazuje externí služby společnosti miraclIS „dodávky přesných analýz“ prostřednictvím  procesu zhodnocení dat extrahovaných z různých modulů systému SAP do komplexních Business pohledů, jako jsou např. „efektivní plánování“ „přesný a chytrý reporting“ či „efektivní servisní management“.

 

My, ve společnosti miraclIS, se snažíme v praxi naplnit myšlenku SAP „Business continuity and improvement“ – neustálého zlepšování Vašeho informačního systému a jeho schopnosti pružně reagovat na provozní potřeby výroby, logistiky, obchodu.

Během našich mnohaleté praxe jsme nasbírali zkušenosti nejen z implementace podnikových informačních systémů, ale také z oblasti řízení firem, nastavení a redesignu podnikových a kontrolních procesů a kontrollingových výstupů.

Chceme Vám nabídnout služby, obohacené o business pohled na problém, které budou mít zásadní přidanou hodnotu v tom, že budou rychlé, přesné a dostupné, tím, že je nabízíme jako službu, budou nezávislé na Vašem IT, nezávislé na Vašem IT landscape. Nabídneme je bez složité systémové integrace, na bázi Vašich dat, které nám pošlete nebo které nám zpřístupníte.

Nabízíme Vám službu „flexibilní IT“, která se odvíjí od evoluce IT technologií, takže Vaše organizace může profitovat z přínosu těchto technologií, aniž byste je museli složitě implementovat, investovat do infrastruktury nebo najímat další lidské zdroje. Naše služby poskytneme s plným respektem k Vašim KPIs a korporátním zvyklostem. Naše služby budeme poskytovat kontinuálně a ruku v ruce s Vámi vylepšovat kvalitu všech výstupů. Vyřešíme všechny specifické požadavky, ať jsou jednorázové nebo dlouhodobé. Doplníme Vaše existující in house IT služby o High End řešení v podobě našich služeb, které budou kdykoli plně integrovatelné do vašeho podniku nebo pracoviště. Všechny naše služby Vám budeme poskytovat podle standartů ITES (Information Technology Technically Enabled Standards).

Největším přínosem našich služeb bude to, že zlepší Vaši flexibilitu v IT a v business rovině. Snížíme rizika neúspěšných implementací a dlouhých a nákladných projektů na minimum, poskytneme Vám prostor k dynamické práci s Vašimi daty, umožníme rychlé změny IT obsahu o změnách KPI a procesů.