SAP ERP

Implementace SAP ERP v oblastech výroby, logistiky, financí, nákupu, manažerského a legislativního účetnictví, podnikového kontrollingu.

 • SLA - kompletní dlouhodobá podpora SAP – ve všech modulech, od báze, přes procesní a aplikační podporu až po optimalizaci procesů
 • Implementace nových optimalizovaných procesů do SAP, tvorba reportingu pro mateřskou společnost
 • Upgrade SAP včetně zaškolení na nové funkcionality
 • Konsolidace – řešení konsolidace více společností ve skupině
 • IFRS, US GAAP – výkaznictví dle metodik IFRS, US GAAP apod., včetně konverze na mezinárodní účtovou osnovu s paralelním účtování dle ČÚP
 • Sloučení firem – projekt sloučení firem
 • Rozdělení společnosti, dceřiné společnosti – projekt účetního rozdělení společnosti nebo založení dceřiných společností
 • Posun nebo zkrácení fiskálního roku – projekty na změnu fiskálního roku
 • Manažerský controlling – sledování režijních i výrobních nákladů, alokace režijních nákladů,…
 • Plánování nákladů – plánování nákladů režijních, projektových, kalkulace
 • Finanční výkaznictví – legislativní výkaznictví (rozvaha, výsledovka, hlášení DPH, souhrnné hlášení,…)
 • Cash management – sledování toku peněz, předpovědi finančních toků
 • Analýza finančních procesů v SAP, příprava testovacích scénářů
 • Migrace dat kmenových i pohybových dat, čištění dat, kontroly duplicitních dodavatelů a odběratelů,…
 • Slovenská a polská legislativa
 • lokální podpora legislativních rozdílů při rolloutech
 • implementace bankingu DMEE
 • zavedeni jednotné měny EUR ve slovenských dceřiných společnostech
 • optimalizace SAP systémů (SLO, …)
 • Správa uživatelských rolí a přístupů
 • Rozhraní pro účtování z externích systémů
 • CO-PA – výrobní controlling, product costing, analýza profiability
 • Analýzy PP, plánovací tabule, EDI, JIT, čárové kódy, řízený sklad
 • Skupinové odměňování pracovníků v SAP HR, Hodnocení zaměstnanců, Služební cesty
 • IS-U plánovací tabule servisních zakázek, rozhraní na OTE a OM, odečty, generování faktur dle smlouvy, zúčtování záloh, ...
Česky