Periodické kontroly partnerů vůči centrálním registrům: insolvenčni rejstřík, nespolehliví plátci, ARES, ...

Česky
 • Kontrola partneru dle DIČ vůči registru nespolehlivých plátců (CZ / SK)
 • Informace o stavu „nespolehlivosti“ v kmenovém záznamu partnera
 • Kontroly bankovních účtu partnera
 • Sestavy sald s údajem o stavu kontroly „ nespolehlivosti“
 • Kontrola navržených položek plateb vůči evidovaným bankovním účtům
 • Provádění kontroly automaticky na pozadí dle vlastního plánu 1x denně, nebo manuálně kdykoliv dle potřeb
 • Upozornění v případě pořizování dokladu na nespolehlivého partnera
 • Možnost blokace  nebo jen upozornění při zakládání POJ, OBJ, zakázky…
 • Kontrola existence IČ
 • Automatická kontrola existence a platnosti DIČ dodavatelů a odběratelů dle evidence Evropské unie (EU)
 • Aplikace umožní udržovat data dle aktuálního stavu
 • Vybrané státy EU kromě kontroly DIČ umožňují v jednom kroku i kontrolu názvu společnosti
 • Automatické načítání nových záznamů zaevidovaných v insolvenčním rejstříku a obchodním věstníku, kontrola podle uživatelské definice všech nebo vybraných události vůči kmenovým záznamům dodavatelů a odběratelů dle účetních okruhů, následné zobrazení subjektů, jenž se objevili v insolvenci a současně jsou obchodními partnery
 • Je možná blokace/odblokace proti vystavení faktury- nebo jen upozornění na problematičnost klienta, blokace proti platbě, …
 • Zobrazení subjektů kde došlo v rámci insolvence k události, která umožňuje vystavit opravný daňový doklad na DPH

Periodické kontroly partnerů vůči centrálním registrům: insolvenčni rejstřík, nespolehliví plátci, ARES, ... Periodické kontroly partnerů vůči centrálním registrům: insolvenčni rejstřík, nespolehliví plátci, ARES, ... Periodické kontroly partnerů vůči centrálním registrům: insolvenčni rejstřík, nespolehliví plátci, ARES, ... Periodické kontroly partnerů vůči centrálním registrům: insolvenčni rejstřík, nespolehliví plátci, ARES, ... Periodické kontroly partnerů vůči centrálním registrům: insolvenčni rejstřík, nespolehliví plátci, ARES, ... Periodické kontroly partnerů vůči centrálním registrům: insolvenčni rejstřík, nespolehliví plátci, ARES, ...

 

image "colorbox": 
Periodické kontroly partnerů vůči centrálním registrům: insolvenčni rejstřík, nespolehliví plátci, ARES, ...
Periodické kontroly partnerů vůči centrálním registrům: insolvenčni rejstřík, nespolehliví plátci, ARES, ...
Periodické kontroly partnerů vůči centrálním registrům: insolvenčni rejstřík, nespolehliví plátci, ARES, ...
Periodické kontroly partnerů vůči centrálním registrům: insolvenčni rejstřík, nespolehliví plátci, ARES, ...
Periodické kontroly partnerů vůči centrálním registrům: insolvenčni rejstřík, nespolehliví plátci, ARES, ...
Periodické kontroly partnerů vůči centrálním registrům: insolvenčni rejstřík, nespolehliví plátci, ARES, ...