Zapojení společnosti miraclIS do iniciativy Industry 4.0

Iniciativa „Industry 4.0“ odkazuje na čtvrtou průmyslovou revoluci. V oblasti podnikových informačních systémů a řízení podniku má přinést výrobcům lepší kvalitu provozu zejména v oblasti kvality výroby a subdodavatelského řetězce. Toho je možné dosáhnout zavedním průmyslové „komunikace“ mezi jednotlivými stroji a výrobními zařízeními a výrobními komponentami v procesu výroby a logistiky. V praktické rovině znamená přechod na „Industry 4.0“ výrobní a technologický standard zavedení digitalizace řízení technologických veličin s využitím lepšího propojení na podnikové IT systémy a lepší propojení IT a průmyslové elektroniky při automatizaci výroby (a řízení kvality) a výrobních servisních služeb. Realizace strategie „Industry 4.0“ je postavena na těchto základních stavebních prvcích:

  • Návrh a realizace digitální transformace podniku.
  • Realizace „Cyber physical system“ standardu.
  • Zavedení „Internet of thinks“ na úrovni výrobních zařízení a technologických komponent.
  • Implementace „Internet of services“ pro lepší řízení kvality a výroby jako takové.

Společnost miraclIS disponuje znalostmi a zdroji, které budete potřebovat pro nastartování a zajištění přechodu Vaší společnosti na standardy „Industry 4.0“, včetně návrhu vlastností a technických požadavků na jednotlivé komponenty této iniciativy.

  • Pomůžeme Vám s řízením transformačního projektu.
  • Definujeme testování a integraci Vašich výrobních kapacit na in Memory a in RAM technologii pro řízení výroby a kvality.
  • Pomůžeme s řízením projektů v oblasti řízení vývoje prototypů výrobků a komponent podle „Industry 4.0“ standardu.
Česky