Kontrolní hlášení ČR

Technická struktura KH je již známá. Kontrolní hlášení je nový výkaz, který musí podávat všichni plátci DPH, pokud uskuteční zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku nebo uplatní nárok na odpočet DPH. Poprvé se bude podávat za období leden 2016. Kontrolní hlášení se musí podat za kalendářní měsíc do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce a detailně v něm vykázat údaje z vystavených a přijatých faktur za účelem srovnání a kontroly transakcí s obchodními partnery Finanční správou ČR. Drtivá většina společností bude muset v této souvislosti upravit svůj účetní program. Při nepodávání KH může být společnost označena za nespolehlivého plátce DPH. V případě nesrovnalostí je lhůta na opravu pouze 5 dní! Pak následují sankce.

V čem Vám můžeme pomoci?

  • Pořádáme workshopy, kde Vás seznámíme se zákonnými požadavky a strukturou KH, zhodnotíme rizika a případné sankce
  • Zanalyzujeme Vaše procesy a data z pohledu KH
  • Identifikujeme účetní údaje nezbytné pro přípravu KH
  • Navrhneme úpravu IS (jak ve standardu SAP, tak jeho lepší uživatelskou přátelskost)
  • Zaškolíme uživatele a pomůžeme při prvních podáních
Česky