Hromadné zpracování smluv z interaktivních Adobe formulářů

Česky
 • Interaktivní Adobe formulář umožňuje vyplnění všech podstatných náležitostí smlouvy obchodníkem nebo zákazníkem.
 • Formulář je po vyplnění odeslán na určenou e-mailovou adresu
 • Data získaná z formulářů jsou po provedení potřebné kontroly použita pro založení požadovaných objektů v systému. Jednotlivé zpracovávané objekty závisí na typu vstupního formuláře, jedná se například o založení
  • kmenových dat zákazníka, popř. jejich kontrolu, pokud již zákazník existuje
  • dalších souvisejících kmenových dat (např. odběrného místa, apod.)
  • smlouvy a jejich položek s požadovanými produkty a službami
  • plánu záloh (rozvržení záloh v průběhu roku)

Hromadné zpracování smluv z interaktivních Adobe formulářů

image "colorbox": 
Hromadné zpracování smluv z interaktivních Adobe formulářů