Časové rozlišení výnosů - výpočet a účtování

Česky
  • Nástroj na výpočet a zaúčtování časového rozlišení se používá ve firmách, kdy je nutno z legislativních důvodů zaúčtovat odběratelskou fakturu nejdříve do bilance na účty časových rozlišení a v následujících obdobích tento účet rozpouštět.
  • Prvním krokem se spouští kontrola časového rozlišení, kdy si účetní může zkontrolovat, jaké částky z titulu časového rozlišení bude systém účtovat, kolik již bylo rozlišeno apod.
  • Je zde možno určité položky ručně odstranit, případně jiné přidat.

Časové rozlišení výnosů - výpočet a účtování

Časové rozlišení výnosů - výpočet a účtování

  • Druhým krokem se spustí samotné účtování časového rozlišení do výnosů. Na úvodní obrazovce si účetní vybere období a celé účtování může omezit i na konkrétní obchodní případy.

Časové rozlišení výnosů - výpočet a účtování

image "colorbox": 
Časové rozlišení výnosů - výpočet a účtování
Časové rozlišení výnosů - výpočet a účtování
Časové rozlišení výnosů - výpočet a účtování