Mobilní aplikace pro Váš ERP systém, aplikace FIORI.

Česky

Implementace aplikací postavených na SAP Fiori zjednoduší používání Vašeho podnikového infomačního systému a umožní přístup k Vašemu systému z desktopů, tabletů i smartfonů, prostřednictvím jednoduchých webových aplikací. Zároveň jsou z pohledu bezpečnosti aplikace Fiori bezpečné, pevně navázány na Vaše uživatelské profily a oprávnění. Jak můžeme služby postavené na aplikacích Fiori realizovat?

  • Společně s Vámi definujeme funkcionality a procesy, kde můžeme pomocí těchto aplikací zlepšit výkonnost uživatelů a zlepšit přehled nad zpracovanými daty, implementovat chytré reporty, řešit různé kontexty, úlohy, spravovat workflow.
  • Připravíme aplikace podle Vašich konkrétních potřeb, které jste si definovali.
  • Zaškolíme Váš personál, aby aplikace dokázal spravovat, rozvíjet, eventuálně sám připravovat.

Mobilní aplikace pro Váš ERP systém, aplikace FIORI.

image "colorbox": 
Mobilní aplikace pro Váš ERP systém, aplikace FIORI.