SAP HANA

Slovenčina

Využitie SAP HANA pre firemné analýzy, forecasty a sledovanie KPI.

  • Pokročilé analýzy firemných dát v reálnom čase.
  • Plánovanie a modelovanie nad dostupnými dátami Vašej organizácie.
  • Integrácia SAP HANA a nástrojov kvantifikačných a forecastingových analýz vrátane implementácie štatistických analytických algoritmov.
  • Implementácia reportov a analýz postavených na BIG DATA princípoch.
  • Modelovanie scenárov a analýz dopadov zmenových rozhodnutí na Vašu organizáciu.

Príklad: real time monitoring operatívneho plánu logistiky/výroby.

SAP HANA

Príklad: manažérsky (TOC Kokpit) report operatívneho riadenia – v reálnom čase na platforme SAP HANA.

SAP HANA

image "colorbox": 
SAP HANA
SAP HANA