Big data

"Budúcnosť už je tu, len nerovnomerne distribuovaná"

Viete, že sme v posledných desiatich minútach vygenerovali viac dát, než od prehistórie do roku 2003? S nástupom Webu 3.0, veľkých dát a in-memory databáze SAP Hana dochádza k zmene sveta IT, ktorý sme doposiaľ poznali. Namiesto hardware a software sa kľúčovým aktívom podnikania stávajú dáta, lepšia schopnosť z Vašich dát extrahovať a využiť digitalizované znalosti k zásadnému zlepšenie Vášho biznisu.

Zaujímate sa o problematiku z oblasti Big Data, o možnosti širšieho využitia Vašich podnikových informácií, o prácu s analytickými nástrojmi, zavádzate sales forecasting, viacúrovňové plánovanie zdrojov, optimalizáciu v oblasti dodávok alebo zlepšenie obchodných výhľadov pomocou business analytiky?

Pomôžeme Vám sa orientovať v oblastiach ako: ako využiť potenciál podnikových dát, aké technológie sú dostupné na realizáciu projektov v tejto oblasti, aké scenáre sú najlepšie využiteľné pre zlepšenie Vášho business operation.

Máme prehľad v mnohých oblastiach podnikania, prax v zavádzaní podnikových informačných systémov, v riadení dodávateľských reťazcov, optimalizácii nákladov, predpovedaní výnosov, zavádzaní sales forecastingu, operačného a servisného forecastingu, v odhade potrebnosti výrobných zdrojov.

Máme dostupné nástroje, ktoré Vás naučíme používať, aby ste Váš business riadili s istotou a bez zbytočného plytvania časom a energiou.

K týmto nástrojom patrí:

  • Plánovanie dopytu a obchodne výrobných operácií (sales, demand and operational planning).
  • Integrované plánovanie v podnikaní (Integrated Business Planning).
  • Analýza dát a predpoveď dopytu, ako chápať a čítať vlastné dáta.
  • Zásoby a nákup pod kontrolou.
  • Operatívne reportovanie a monitorovanie výkonnosti podniku alebo jeho jednotlivých oddelení.

Na túto situáciu sme sa rozhodli reagovať a preto sme rozšírili svoje portfólio produktov a služieb o tri zákaznícke koncepty:

  • Koncept "Chytrého digitálneho podniku"
  • Koncept "Presných služieb"
  • Koncept "Chytrých služieb"
Slovenčina