Napojenie na centrálne registre Periodické kontroly partnerov voči centrálnym registrom: insolvenčný register, nespoľahliví platcovia, ARES,…

Slovenčina
 • Kontrola partnerov podľa DIČ voči registru nespoľahlivých platcov
 • Informácie o stave „nespoľahlivosti" v kmeňovom zázname partnera
 • Kontroly bankových účtov partnera
 • Saldo zostavy s údajom o stave kontroly „nespoľahlivosti"
 • Kontrola navrhnutých položiek platieb voči evidovaným bankovým účtom
 • Vykonanie kontroly automaticky na pozadí podľa vlastného plánu 1x denne alebo kedykoľvek manuálne podľa potreby
 • Upozornenie v prípade vytvárania dokladu na nespoľahlivého partnera
 • Možnosť blokovania alebo upozornenia pri zakladaní POJ, OBJ, zákazky, ...
 • Kontrola existencie IČ
 • Automatická kontrola existencie a platnosti DIČ dodávateľov a odberateľov podľa evidencie Európskej únie (EU)
 • Aplikácia umožní udržovať dáta podľa aktuálneho stavu
 • Vybrané štáty EU okrem kontroly DIČ umožňujú v jednom kroku i kontrolu názvu spoločnosti
 • Automatické načítanie nových záznamov zaevidovaných v insolvenčnom registri a obchodnom vestníku, kontrola podľa užívateľskej definície všetkých alebo vybraných udalostí voči kmeňovým záznamom dodávateľov a odberateľov podľa účtovných okruhov, následne zobrazenie subjektov, ktorí sa objavili v insolvencii a súčasne sú obchodnými partnermi
 • Možnosť blokovania/odblokovania proti vystaveniu faktúry- alebo len upozornenie na problematického klienta, blokovanie proti platbe, a pod.
 • Zobrazenie subjektov kde došlo v rámci insolvencie k udalosti, ktorá umožňuje vystaviť opravný daňový doklad na DPH

Napojenie na centrálne registre Periodické kontroly partnerov voči centrálnym registrom: insolvenčný register, nespoľahliví platcovia, ARES,… Napojenie na centrálne registre Periodické kontroly partnerov voči centrálnym registrom: insolvenčný register, nespoľahliví platcovia, ARES,… Napojenie na centrálne registre Periodické kontroly partnerov voči centrálnym registrom: insolvenčný register, nespoľahliví platcovia, ARES,… Napojenie na centrálne registre Periodické kontroly partnerov voči centrálnym registrom: insolvenčný register, nespoľahliví platcovia, ARES,… Napojenie na centrálne registre Periodické kontroly partnerov voči centrálnym registrom: insolvenčný register, nespoľahliví platcovia, ARES,… Napojenie na centrálne registre Periodické kontroly partnerov voči centrálnym registrom: insolvenčný register, nespoľahliví platcovia, ARES,…

image "colorbox": 
Napojenie na centrálne registre Periodické kontroly partnerov voči centrálnym registrom: insolvenčný register, nespoľahliví platcovia, ARES,…
Napojenie na centrálne registre Periodické kontroly partnerov voči centrálnym registrom: insolvenčný register, nespoľahliví platcovia, ARES,…
Napojenie na centrálne registre Periodické kontroly partnerov voči centrálnym registrom: insolvenčný register, nespoľahliví platcovia, ARES,…
Periodické kontroly partnerů vůči centrálním registrům: insolvenčni rejstřík, nespolehliví plátci, ARES, ...
Napojenie na centrálne registre Periodické kontroly partnerov voči centrálnym registrom: insolvenčný register, nespoľahliví platcovia, ARES,…
Napojenie na centrálne registre Periodické kontroly partnerov voči centrálnym registrom: insolvenčný register, nespoľahliví platcovia, ARES,…