Kariéra

Napoveda kariéra

ukázka

Nápověda pro přidání nové nabídky pozice

1. kliknout na ikonku "ukázat bloky"

2. zkopírovat předvyplněný vzor pozice v boxu div

3. vložit kopírovaný vzor do nového boxu div

4.upravit text pozice a uložit

Nebojte sa :-)
 

Koordinátor projektov

Hľadáme mladého a motivovaného kolegu/kolegyňu, ktorý by pomáhal koordinovať naše projekty a postupne prevzal vedúcu úlohu v ich vedeniu a v oblasti všetkých našich dodávok zákazníkom (consulting and service delivery).

Motivovanú osobnosť s tvorivým potenciálom, kolegu / kolegyňu, ktorá sa chce profilovať v oblasti business exekutívy, chce sa učiť nové veci a má tvorivý a zodpovedný prístup k riešeniu operatívnych problémov.

Náplňou práce bude podpora pri tvorbe cieľových konceptov a návrhu riešenia pre zákazníkov (štruktúra dodávky, zdroje, obsah dodávky, riziká, časový plán práce, role v projekte, zodpovednosti projektového tímu).

Výhodou je dobrá orientácia v prostredí IT, orientácia v oblasti aplikačných technológií, databáz, mobilných riešeniach, ...

Nutná je znalosť angličtiny, schopnosť akokoľvek komunikovať v nemčine je obrovskou výhodou a zárukou úspechu v práci. Znalosť Excelu, Wordu a Office je nutnosťou.

Propagátor dát – štatistík

Hľadáme kolegu/kolegyňu, ktorá by sa odhodlala ponoriť s nami do oblasti práce s dolovaním dát, big dátami, performance reportov, business analýz a návrhov riešení, ako využiť zákaznícke dáta k lepšiemu fungovaniu businessu našich zákazníkov.

Hľadáme kolegu/kolegyňu s víziou a schopnosťou vyvíjať zákaznícke aplikácie na nových frotendových technológiách SAP.

Čo potrebujete vedieť a poznať: mať aspoň základné znalosti, ako funguje podnik (obchod, marketing, riadenie podniku, podnikové financie a spôsob, ako sa s týmito informáciami pracuje v podnikových informačných systémoch). Orientovať sa v podnikových procesoch a najmä v práci s dátami a ich štruktúrovanie a vizualizáciu.

Očakávame cit pre návrh frontendových riešenia, ktoré sú užívateľsky prívetivé.

Musíte mať základné znalosti z oblasti štatistiky, analýz a modelovania (napríklad rolling forecasting). Výhodou je všeobecná znalosť Hadoop, Spark, NoSQL, Python, Java, Redshift, ...

Musíte byť schopní vytvárať prehľadné a jednoduché riešenia (reporty) nad zákazníckymi dátami.

Budete pracovať so systémami business intelligence (dátové sklady, dátové kocky, možnosti analytických pohľadov na dáta) a novými vývojovými frontendovými technológiami SAP.

Požadujeme znalosť angličtiny, znalosť nemčiny bude obrovskou výhodou.

Podpora logistických procesov

Hľadáme mladého kolegu/kolegyňu na pozíciu konzultanta pre logistiku (logistika a logistická podpora výroby).

Potrebujeme kandidáta, ktorého baví logistika ako taká, ktorý vie, čo podnik potrebuje, aby vyrobil a predal.

Hľadáme kandidáta so znalosťami procesov v nákupe, skladovaniu a v organizácii výroby, s kreatívnym prístupom k zadaným úlohám.

Bude k dispozícii (podporou) našich senior konzultantov, ktorí ho všetko potrebné v oblasti SAP naučia/doučia.

Výhodou je skúsenosť kľúčového užívateľa informačného systému vo výrobnej organizácii, výhodou sú tiež skúsenosti s implementáciou podnikových informačných systémov. Veľkou výhodou je znalosť práce s MS Excel a schopnosť modelovať si v ňom zadané úlohy.

Podmienkou je znalosť angličtiny, akákoľvek znalosť nemčiny je obrovská výhoda.

Podpora finančných procesov

Hľadáme kolegu/kolegyňu so záujmom o firemné financie a účtovníctvo veľkých spoločností, vrátane manažérskeho controllingu.

Hľadáme kandidáta, ktorý chce na sebe pracovať, učiť sa nové veci a nebojí sa zodpovednosti. Zmysel pre prácu v tíme je podmienkou.

Bude k dispozícii (podporou) našich senior konzultantov, ktorí ho všetko potrebné v oblasti SAP naučia/doučia.

Požadujeme znalosť fungovania podniku, znalosť princípov účtovníctva, výkazníctva a princípov podnikových financií, výhodou je skúsenosť s implementáciou podnikového informačného systému.

Angličtina je nutnosťou, aspoň základná znalosť nemčiny je obrovskou výhodou.

 
 
 
 

Ponúkame

Ponúkame stabilné zamestnanie, motivačné ohodnotenie, materiálne zázemie, priestor pracovať na svojej odbornosti, rozvíjať svoje odborné schopnosti v profesionálnom prostredí našej spoločnosti a u veľkých medzinárodných firiem, ktoré sú našimi zákazníkmi.

Ponúkame veľmi zaujímavé projekty, absolútna podporu v tomto novo sa profilujúcim odvetví business consultingu.

Sme tím profesionálov, ktorý nerobí zbytočné porady, ale sústreďuje sa na kvalitu a prácu a ktorý Vás podporí v oblasti Vášho rastu a profesnej motivácie.

Organizujeme veľa akcií (kultúra, šport), takže budete mať možnosť sa od začiatku s nami po všetkých stránkach zoznámiť.

 
 
 
 
 
 
Slovenčina