Kontrolné hlásenie ČR

Technická štruktúra KH je už známa.

Kontrolné hlásenie je nový výkaz, ktorý musia podávať všetci platcovia DPH, pokiaľ uskutočnia zdaniteľné plnenie s miestom plnenia v tuzemsku alebo uplatnia nárok na odpočet DPH. Prvýkrát sa bude podávať za obdobie január 2016.

Kontrolné hlásenie sa musí podať za kalendárny mesiac do 25 dní po skončení kalendárneho mesiaca a detailne v ňom vykázať údaje z vystavených a prijatých faktúr za účelom zrovnania a kontroly transakcií s obchodnými partnermi Finančnou správou ČR. Drvivá väčšina spoločností bude musieť v tejto súvislosti upraviť svoj účtovný program.

Pri nepodávaní KH môže byť spoločnosť označená za nespoľahlivého platcu DPH. V prípade nezrovnalostí je lehota na opravu iba 5 dní! Potom nasledujú sankcie.

V čom Vám môžeme pomôcť?

  • Organizujeme workshopy, kde Vás zoznámime so zákonnými požiadavkami a štruktúrou KH, zhodnotíme riziká a prípadné sankcie.
  • Zanalyzujeme Vaše procesy a dáta z pohľadu KH.
  • Identifikujeme účtovné údaje potrebné pre prípravu KH.
  • Navrhneme úpravu IS (ako v štandarde SAP, tak jeho lepšiu užívateľskú prívetivosť).
  • Zaškolíme užívateľov a pomôžeme pri prvých podaniach.
Slovenčina