Hromadné spracovanie zmlúv z interaktívnych Adobe formulárov

Slovenčina
 • Interaktívny Adobe formulár umožňuje vyplnenie všetkých podstatných náležitostí zmluvy obchodníkom alebo zákazníkom.
 • Formulár je po vyplnení odoslaný na určenú e-mailovú adresu
 • Dáta získané z formulárov sú po prevedení potrebnej kontroly použité pre založenie požadovaných objektov v systéme. Jednotlivé spracovávané objekty závisia na type vstupného formuláru, jedná se napríklad o založenie
  • kmeňových dát zákazníka, popr. ich kontrolu, pokiaľ už zákazník existuje
  • ďalších súvisiacich kmeňových dát (napr. odberného miesta a pod.)
  • zmluvy a ich položky s požadovanými produktami a službami
  • plánu záloh (rozvrh záloh v priebehu roka)

Hromadné spracovanie zmlúv z interaktívnych Adobe formulárov

image "colorbox": 
Hromadné zpracování smluv z interaktivních Adobe formulářů