Časové rozlíšenie výnosov - výpočet a účtovanie

Slovenčina
  • Nástroj na výpočet a zaúčtovanie časového rozlíšenia sa používa vo firmách, kde je nutné z legislatívnych dôvodov zaúčtovať odberateľskú faktúru najskôr do bilancie na účty časových rozlíšení a v nasledujúcich obdobiach tento účet rozpúšťať.
  • V prvom kroku sa spustí kontrola časového rozlíšenia, kedy si účtovníčka môže skontrolovať, aké čiastky z titulu časového rozlíšenia bude systém účtovať, koľko už bolo rozlíšených a pod.
  • Je možné ručne odstrániť určité položky, prípadne inej pridať.
  • Časové rozlíšenie výnosov - výpočet a účtovanie

    Časové rozlíšenie výnosov - výpočet a účtovanie

  • V druhom kroku sa spustí samotné účtovanie časového rozlíšenia do výnosov. Na úvodnej obrazovke si účtovníčka vyberie obdobie a celé účtovanie môže obmedziť i na konkrétne obchodné prípady.
  • Časové rozlíšenie výnosov - výpočet a účtovanie

image "colorbox": 
Časové rozlišení výnosů - výpočet a účtování
Časové rozlišení výnosů - výpočet a účtování
Časové rozlišení výnosů - výpočet a účtování