Mobilné aplikácie pre Váš ERP systém, aplikácie FIORI

Slovenčina

Implementácie aplikácií postavených na SAP Fiori zjednodušia používanie Vášho podnikového informačného systému a umožnia prístup k Vášmu systému z desktopov, tabletov i smartfónov, prostredníctvom jednoduchých webových aplikácií.

Zároveň sú aplikácie Fiori bezpečné, pevne naviazané na Vaše užívateľské profily a oprávnenia.

Ako môžeme služby postavené na aplikáciách Fiori realizovať?

  • Spoločne s Vami definujeme funkcionality a procesy, kde môžeme pomocou týchto aplikácií zlepšiť výkonnosť užívateľov a zlepšiť prehľad nad spracovanými dátami, implementovať inteligentné reporty, riešiť rôzne kontexty, úlohy, spravovať workflow.
  • Pripravíme aplikácie podľa Vašich konkrétnych potrieb, ktoré ste si definovali.
  • Zaškolíme Váš personál, aby aplikácie dokázal spravovať, rozvíjať, eventuálne sám pripravovať.

Mobilní aplikace pro Váš ERP systém, aplikace FIORI.

image "colorbox": 
Mobilní aplikace pro Váš ERP systém, aplikace FIORI.