Hromadné preplánovanie zákaziek – Plánovacie tabule

Slovenčina
  • Jednoduché a rýchle individuálne i hromadné preplánovanie servisných alebo výrobných zákaziek (drag&drop)
  • Pracuje v režime kalendárového rastru (analogicky ku kalendáru v el. pošte)
  • Implementované ako rozšírenie SAP ERP PM/PP, taktiež ako metóda pre business workfllow
  • Obsahuje rozhranie k SAP Portal, RFC
  • Variabilnosť, na úrovni závodu definovaný rastr
  • Individuálne plánovanie drag&drop
  • Hromadné plánovanie podľa definovaného algoritmu, presun na alternatívne pracovisko
  • Možnosť definovať užívateľské funkcie v tabuli cez definované rozhranie
  • Všetky pohybové dáta sú uložené v SAP štandardných tabuľkách AFPO, AUFK, a pod. Možno teda ďalej používať SAP ERP štandardné transakcie a tabulu používať napr. iba doplnkovo pre niektoré kritické pracoviská.

Hromadné preplánovanie zákaziek – Plánovacie tabule

image "colorbox": 
Hromadné preplánovanie zákaziek – Plánovacie tabule