Presné služby

Slovenčina

„Pošlite nám dáta, my Vám poskytneme lepšie a presnejšie reporty“.

Využite naše skúsenosti riadenia logistiky a výroby, riadenie podniku. Pomocou nástrojov SAP analytics/SAP HANA a našich skúsenosti zhodnotíme dáta Vašich informačných systémov. Tieto dáta obohatíme o nové business pohľady, na pravidelnej báze Vám budeme vyhodnocovať vývoj efektivity Vašej výroby, logistiky a dodávať odporúčania, ako Vaše podnikanie neustále zlepšovať.

dodávky presných analýz

Obrázok ukazuje externé služby spoločnosti MiraclIS "dodávky presných analýz" prostredníctvom procesu zhodnotenia dát extrahovaných z rôznych modulov systému SAP do komplexných Business pohľadov, ako sú napr. "efektívne plánovanie" "presný a chytrý reporting" či "efektívny servisný management".

My, v spoločnosti miraclIS, sa snažíme v praxi naplniť myšlienku SAP „Business continuity and improvement“ – neustáleho zlepšovania Vášho informačného systému a jeho schopnosti pružne reagovať na prevádzkové potreby výroby, logistiky, obchodu.

Behom našej mnohoročnej praxe sme nazbierali skúsenosti nielen z implementácie podnikových informačných systémov, ale taktiež z oblasti riadenia firiem, nastavenia a redesignu podnikových a kontrolných procesov a controllingových výstupov.

Chceme Vám ponúknuť služby, obohatené o business pohľad na problém, ktoré budú mať zásadnú pridanú hodnotu v tom, že budú rýchle, presné a dostupné, tým, že ich ponúkame ako službu budú nezávisle na Vašom IT, nezávisle na Vašom IT landscape. Ponúkame ich bez zložitej systémovej integrácie, na báze Vašich dát, ktoré nám pošlete alebo ktoré nám sprístupnite.

Ponúkame Vám službu „flexibilné IT“, ktorá sa odvíja od evolúcie IT technológií, takže Vaša organizácia môže profitovať z prínosu týchto technológií bez toho, aby ste ich museli zložite implementovať, investovať do infraštruktúry alebo prijímať ďalšie ľudské zdroje. Naše služby poskytneme s plným rešpektom k vašim KPIs a korporačným zvyklostiam. Naše služby budeme poskytovať kontinuálne a ruka v ruke s Vami vylepšovať kvalitu všetkých výstupov. Vyriešime všetky špecifické požiadavky bez ohľadu, či sú jednorazové nebo dlhodobé. Doplníme Vaše existujúce in house IT služby o High End riešenia v podobe našich služieb, ktoré budú kedykoľvek plne integrovateľné do Vášho podniku alebo pracoviska. Všetky naše služby Vám budeme poskytovať podľa štandardov ITES (Information Technology Technically Enabled Standards).

Najväčším prínosom našich služieb bude to, že sa zlepší Vaša flexibilita v IT a v business rovine. Znížime riziká neúspešných implementácií dlhých a nákladných projektov na minimum, poskytneme Vám priestor k dynamickej práci s Vašimi dátami, umožníme rýchle zmeny IT obsahu pri zmenách KPI a procesov.

image "colorbox": 
Obrázek ukazuje externí služby společnosti miraclIS "dodávky přesných analýz"