Školenia a vzdelávanie v SAP

Školenia užívateľov, administrátorov, kľúčových užívateľov, individuálne i skupinové školenia podľa štandardov SAP Education.

Podnikové informačné systémy a riešenia spoločnosti SAP sú špičkové aplikácie a technológie pre efektívne riadenie spoločností. Tieto systémy vyžadujú kvalifikovaných užívateľov a riadiacich pracovníkov. Len tak budú implementácie technológií SAP merateľné v úsporách prevádzkových časov, zvýšenie výkonnosti podnikových procesov, zvýšenie precíznosti všetkých prevádzkových a transakčných dát bez ohľadu na to, v ktorom systéme sú uložené.

Ponúkame všetky školenia podľa štandardov SAP EDUCATION, vrátane individuálnych školení, samozrejmosťou sú i služby v oblasti „SAP Sustainability Assesment“.

Slovenčina