Úspešné projekty

Vaše požiadavky na funkcionalitu, riešenie, integráciu a zavádzanie nových technológií vieme realizovať na prvý krát, v pevnom rozpočte i časovom pláne.

V posledných dvoch rokoch sme boli dvakrát ocenení spoločnosťou SAP cenou SAP Quality Awards za kvalitné implementácie. Na základe auditu našich projektov výrobcom SW, spoločnosťou SAP sme boli ocenení za:

  • Rýchlu a presnú implementáciu SAP riešení v kategórii „Rapid deployment solution“.
  • Dosiahnutie biznis prínosov a zlepšenie v oblasti zlepšenia riadenia logistiky a výroby „Business Transformation Category“.

Viac informácií na : http://www.miraclis.cz/aktuality/stranka1/sap-quality-awards-2014

Slovenčina