SAP Analytics Cloud

SAP Analytics Cloud nabízí pokročilou technologii, která umožňuje transformaci nestrukturovaných dat a nabízí vizualizaci a pokročilou business intelligenci nad enterprise daty. SAP Analytics Cloud pokrývá svými scénáři všechny důležité analytické potřeby Vaší organizace tak, abyste mohli řádně plánovat, analyzovat, vytvářet prognózy, srovnávat, zkoumat odchylky a to, co k nim vede, monitorovat svá KPI i vytvářet analytické výhledy na úrovni strategických rozhodnutí pro Vaše investory, akcionáře i správní orgány.

Všechny typy analýz a reportů vytváříte v reálném čase bez testování a zdlouhavé programátorské nebo administrátorské přípravy.

Zvyšte rychlost Vašeho rozhodování a přesnost Vašich analýz, a to pouze připojením do cloud řešení, bez dalších investic do HW, implementačních nákladů a dodatečných licenčních poplatků.