Industry 4.0

Zapojení společnosti miraclIS do iniciativy Industry 4.0

Iniciativa „Industry 4.0“ odkazuje na čtvrtou průmyslovou revoluci. V oblasti podnikových informačních systémů a řízení podniku má přinést výrobcům lepší kvalitu provozu zejména v oblasti kvality výroby a subdodavatelského řetězce. Toho je možné dosáhnout zavedením průmyslové „komunikace“ mezi jednotlivými stroji a výrobními zařízeními a výrobními komponentami v procesu výroby a logistiky.

V praktické rovině znamená přechod na „Industry 4.0“ výrobní a technologický standard zavedení digitalizace řízení technologických veličin s využitím lepšího propojení na podnikové IT systémy a lepší propojení IT a průmyslové elektroniky při automatizaci výroby (a řízení kvality) a výrobních servisních služeb.

Realizace strategie „Industry 4.0“ je postavena na těchto základních stavebních prvcích:

 

Společnost miraclIS disponuje znalostmi a zdroji, které budete potřebovat pro nastartování a zajištění přechodu Vaší společnosti na standardy „Industry 4.0“, včetně návrhu vlastností a technických požadavků na jednotlivé komponenty této iniciativy.