Kompetence

Projekty realizujeme především pomocí metoodoligií společnosti SAP, v oblasti implementací používáme především metodologie SAP Best Practises.

V podledních letech jsme byli třikrát ocenění společností SAP, na základě provedených auditů projektů, oceněním SAP QUALITY AWARDS.

Rapid Deployment Solution: rychlé a efektivní nasazení SAP produktů na bázi přednastavených scénářů.

miraclIS, SE poskytuje rozsáhlé skupině zákazníků služby podpory a implementace podnikových informačních systémů na platformě SAP a branžových řešení na platformě SAP, jejichž standardní součástí je poradenství o možnostech, výhodách a případně i rizicích nasazení SAP včetně optimalizace firemních procesů.

Ovládáme SAP Best practises, jsme schopni je nasadit nejen jako customizovaná řešení, ale také jako content management.

Optimalizaci procesů provádějí zkušení konzultanti, kteří prošli firmami z různých odvětví. Optimalizace je podpořena SW nástroji ze SAP BI (Strategický management, Plánování a konsolidace, Reporting a analýzy).

Pro tvorbu plánů a forecastů používáme nástroj BusinessPlanning and Consolidation (BPC) ze SAP BI, který využívá předdefinované modely dle IFRS standardů v intuitivním prostředí MS Excel. BPC obsahuje detailní podporu procesu plánování, konsolidace a forecastů s využitím workflow.

BPC Vás vede procesem tvorby plánu nebo forecastů krok za krokem, kdykoli můžete využít okomentování jednotlivých kroků, nastavit kontrolních bodů, nastavit uzamčení dat, realizovat nahrání plánu do SAP.

Pro tvorbu reportingu a analýzy využíváme SAP Fiori a SAP Lumira – nástroje na tvorbu aktivních dashboardů a ad-hoc analýz. Tvorba reportů je jednoduchá, rychlá a intuitivní – změny zvládne uživatel bez naší pomoci.

V oblasti správy, rozvoje, implementace, rozšiřování a provozu systému na platformě SAP se rovněž věnujeme i dalším oblastem služeb: SAP BI, EP portal, PI/XI – řešení na platformě SAP NetWeaver.

Ovládáme také technologii EDI – integraci systémů v rámci dodavatelských řetězců.

Zavádíme účetnictví IFRS a US GAAP na platformě SAP ERP včetně konsolidací a výkazů v systému SEM (Strategic Enterprise Management). Dále se věnujeme rozvoji SAP řešení v oblasti facility a real estate managementu REM.

Dnes se zaměřujeme i na oblast řízení vztahů s dodavateli (SAP SRM), která je potřebná pro centrální nákup. S tím úzce souvisí harmonizace kmenových dat pomocí nástroje Master Data Management (SAP MDM). V oblasti Big data dokážeme realizovat návrhy, jak využít Vaše podnikové informace, které dosud nevyhodnocujete, např. pro zpřesnění odhadů nákupního chování jak Vašich zákazníků tak i veškerých spotřebitelů, plánování a realizace rolling forecastů, atd.

Konzultanti naší firmy znají vývoj jednotlivých funkcí SAP a umí vysvětlit jejich dopad na konkrétní nastavení u zákazníka. Standardní součástí naší práce je podrobná dokumentace prováděných kroků a garance bezpečného zavedení nových funkcí do systému. V několika případech jsme dokonce provedli převzetí a následný upgrade instalací, na jejichž prvotním zavedení jsme se nepodíleli a ke kterým chyběla potřebná dokumentace.

Rozsah poskytnutých služeb vychází vždy z potřeb zákazníka. Můžeme poskytnout například technický dozor procesu upgrade systému SAP i zodpovídat za kompletní provedení všech činností včetně návrhu upgrade nebo nové implementace, zajištění technického vybavení a síťové podpory, návrhu testů a provedení detailních uživatelských školení a migrace dat. miraclIS využívá databázi znalostí a zkušeností, díky které může nabídnout upgrade všech instalovaných řešení SAP.

Máme pro vás připraveno mnoho našich řešení, které vám usnadní práci se SAP ERP a rozšiřuje jeho standardní funkcionality.

Nejsilnější přidanou hodnotou společnosti miraclIS je především dostatek zdrojů a zastupitelnost konzultantů SAP. O kvalitě konzultantů svědčí i to, že náš team je jedním z dodavatelů školení pro SAP Česká republika a SAP Slovensko.

Implementovali jsme mnoho rozličných SAP projektů u našich zákazníků. Projekty se vztahují jak k SAP ERP, SAP BI, SAP HR, SAP ISU tak i k SAP Netweaveru.