Cloudové aplikace

Budoucnost podnikových řešení je v cloudových službách. Že si to nedokážete představit? Společnost SAP, světový lídr v oblasti podnikových aplikací opírá toto své tvrzení a narůstající globální zájem a více než 10 milionů zákazníků, jejich počet neustále narůstá a zvětšuje se i zájem z oblasti menších středních podniků.

SAP cloudové produkty a řešení nabízejí mimo rychlých a efektivních implementací spoustu „znalostních“ služeb a best practises z mnoha odvětví podnikání. Nabízejí bezpečnost dat, kterou si „on premise“ mohou dovolit jen velké společnosti. Nabízejí flexibilní infrastrukturu. Navíc nabízejí vysokou dostupnost služeb 24/7 na globální úrovni prostřednictvím téměř 50 nejmodernějších datacenter na celé zeměkouli.

Naše společnost Vás bezpečně provede nejen digitální transformací, ale samozřejmě také transformací Vašich řešení do cloud prostředí. Zajistíme pro Vás vývoj nových řešení a funkcionalit v cloud prostředí.

SAP SuccessFactors

Je zcela nová platforma, která nabízí komplexní management lidských zdrojů a souvisejících činností, jako analýzy výkonnosti, podpora procesů pro performance management lidských zdrojů, podpora náboru zaměstnanců a jejich uvedení do pracovního procesu (emploee sourcing and on boarding). Samozřejmostí je sledování docházky a různých typů pracovní doby, či různosti úvazků, stejně jako controlling a reporting v reálném čase. SAP SUCCESS FACTORS je zároveň platforma pro digitální transformaci v oblasti managementu lidských zdrojů pro Vaši společnost, samozřejmostí je integrace s Vaším ERP systémem (ECC i S/4HANA). SAP Success factors je platforma vhodná pro malé, střední, velké firmy i korporace.

Samozřejmostí je i integrace na ostatní SAP Cloud platformy.

SAP Success factors nabízí variabilní content v režimu SaaS.

SAP Analytics Cloud

SAP Analytics Cloud je první cloudový analytický nástroj, schopný analyzovat a systemizovat data v reálném čase a podporovat tak Vaše rozhodování ve strategickém řízení společnosti.

Jedná se o aplikaci, která obsahuje také řadu předkonfigurovaných řešení pro analytické práce, jako například:

SAP Analytic Cloud je dostupný jako balíček řešení – jeho předplacením získáte přístup ke všem aplikacím, scénářům, grafickým výstupům, prostě k celému contentu SAP Analytic Cloud.

SAP Ariba

Cloudové řešení pro komplexní zajištění nákupu, výběru dodavatele, včetně všech souvisejících služeb (E procurement, analytika nákupu, výběr podle ceny, výběr podle dostupnosti)

V rámci SAP Ariba můžete řídit veškeré procesy od výběru dodavatele, přes nákup až po zajištění plateb za objednané zboží či materiál.

SAP Ariba je současně platformou pro digitální transformaci a automatizaci procesů ve vašem podniku. SAP Ariba je integrovatelná na ostatní produkty SAP. Ať už cloudové, nebo on premise.

Jednotlivé komponenty SAP Ariba:

SAP Cloud Supply Chain

Cloudové řešení pro řízení dodavatelské logistiky. Platforma pro digitalizaci a automatizaci dodavatelské logistiky na všech úrovních Vašeho supply chain.

Obsahuje následující oblasti:

SAP Cloud Financial Management

SAP cloudové řešení pro digitální transformaci a také pro transformaci finančních procesů do podoby „smart enterprise“, která díky zvýšenému podílu automatizace a digitalizace procesů umožňuje pracovat v reálném čase s online analýzami, výpočty, odhady a se sdílením znalostí v online režimu a s možností kontroly pomocí strojového učení.

Obsahuje tyto oblasti:

SAP Leonardo Machine Learning

SAP nazývá tuto platformu také jako SAP Machine learning foundation.

Jedná se o samostatné cloudové řešení, plně integrovatelné na ostatní SAP produkty, které umožňuje jednotlivým aplikacím „učit se“ odstraňovat chyby, predikovat použití chybných nebo neúplných dat a pracovat se soubory tak, aby se daly použít jako zdroj znalostních bází pro strojové učení. Kombinuje strojové učení a zpracování dat se znalostním managementem.

Obsahuje oblasti:

SAP Leonardo obsahuje i řadu scénářů pro rozlišování obratových záznamů a práce s nimi:

SAP Leonardo IoT

SAP Cloud Platform je inteligentní platformou, která podporuje digitalizaci a automatizaci procesů, dat i kolaborativního rozhodování. Pokud platformu použijete i pro Vaši IoT strategii, získáte možnost kolaborativního řízení Vašich aplikací v reálném čase a zvýšíte automatizaci procesů jejich propojením se zařízeními pomocí IoT. A to není vše. S použitím komponenty SAP Leonardo IoT „naučíte“ Vaše aplikace spolurozhodovat na základě dat, co je třeba naplánovat, spustit, která část procesu je chybná a kde ji opravit. Můžete také řídit všechny ostatní IoT aplikace ve Vašem podniku z jednoho místa. Můžete sbírat data všech Vašich mobilních zařízení a vyhodnocovat je na jednom místě podle správnosti, efektivity, shody s plánem, … pomocí IoT Gateway. Jednoduše a bez nákladné systémové integrace. Můžete také řídit životní cyklus Vašich senzorů pomocí SAP IoT (hlídaní servisů, sw verzí senzorů a jejich automatizovaný update). Z jedné datové základny pak čerpáte data pro spoustu dalších aplikací.

Rozšířením Vašeho IoT řešení o SAP Leonardo (SAP Leonardo GATEWAY), získáte možnost řídit procesy mnohem efektivněji – rutinní úkoly budou probíhat bez zásahu uživatele. Ti se mohou věnovat kritickým bodům provozu, zaměřit se na kvalitu a efektivitu, zaměřit se na plnění KPI v reálném čase nebo najdou čas na implementaci nových projektů.

My Vám ukážeme možnosti SAP Leonardo IoT, navrhneme řešení pro implementaci, její rozsah a očekávané přínosy, ale také navrhneme řešení, která potřebujete, ale která ani Váš MES systém a jeho integrace už nezvládají.