Strojové učení

Strojové učení je oblastí, která je podstupněm počítačové (umělé inteligence). Pokud implementujete platformu pro strojové učení a principy strojového učení, Váš informační systém se postupně stane nástrojem, který se z dat v něm obsažených začne sám „učit“ a nabízet Vám alternativy pro Vaše operativní rozhodování.

V daném kontextu Vašeho informačního systému (nebo celého systémového landscape), implementujeme změnu vnitřního stavu systému, které zefektivní schopnost přizpůsobit se změnám okolního prostředí a pro aktivně a přesně na ně reagovat a generovat náměty pro práci uživatele.

Dokážeme definovat oblasti, ve kterých by v kontextu strojového učení mohl Váš systém být posílen (statistiky, dolování dat a znalostí) a definovat, jaké výstupy byste mohli používat a jak s nimi pracovat.