Vedení Vašich projektů

Vedení Vašich projektů podle standardů PRINCE II, ASAP.

V případě, že realizujete několik projektů najednou nebo potřebujete řídit více dodavatelů, jsme připraveni dodat Vám zdroje a znalosti pro řízení projektů, řízení projektové dokumentace, kontrolu dokumentace i audity běžících či ukončených projektů. Disponujeme potřebnou kvalifikací, podloženou certifikací PRINCE II pro vedení projektů.

Nabízíme provozování „project office“ pro Vaše projekty, pokud je realizujete v rámci skupiny firem, napříč několika podniky.

V rámci řízení projektů Vám pomůžeme v následujících oblastech:

Zvláštní oblastí našich služeb v oblasti vedení projektů je řízení projektů podle SAP Quality principles (http://www.sap.com/corporate-en/about/our-company/quality-at-sap/quality-awards/index.html). V této oblasti v úzké spolupráci se SAP organizacemi v celé CEE Vám pomůžeme nejen řídit projekt v aplikačním prostředí SAP, ale i implementovat principy, na jejichž základě se můžete zúčastnit i SAP Quality Awards, kde potkáte nejlepší společnosti ve svém oboru při realizaci projektů na SAP produktech.