Chytré služby

Chytrý podnik je postaven na chytrých službách. Díky tomu, že dnes jsou firmy schopny procesovat masivní objemy dat flexibilně v reálném čase, jsou schopny vědět mnoho o svých zákaznících, produktech a službách, svých procesech, zaměstnancích a o svých případných problémech. Podniky si mohou klást tyto otázky:

 

Dále si mohou firmy klást zásadní otázky:

 

Na tyto otázky vám mohou dát odpověď přístupy prediktivní analýzy a s nimi spojené chytré služby. Prediktivní analýza je kvantitativní analýza zaměřená na predikce budoucích stavů a událostí. Jedná se o analytický proces založený na akvizici, extrakci a zhodnocení dat tak, aby prediktivní výstupy zlepšily rozhodovací, podpůrné a zákaznické procesy. Chytré služby jsou personalizované služby založené na analytických přístupech ke komplexnímu mixu datových zdrojů a těžbě znalostí z těchto dat s cílem maximalizace hodnoty pro konkrétního zákazníka v reálném čase.

Obrázek ukazuje zpracování interních a externích datových zdrojů prostřednictvím algoritmické expertízy prediktivní a preskriptivní analytiky s cílem akcelerace ziskovosti Vašeho podnikání

 

Firma miraclIS disponuje experty schopnými navrhnout a realizovat těžbu znalostí z interních a externích dat a tím vaše data zhodnotit a pomoci Vám realizovat chytré služby pro Vaše zákazníky.

Naše služby mohou být realizovány:

 

Management je o budoucnosti – čím jasnější vhled do budoucích situací budete mít a čím kvalitnější nekompromisně orientované a datově podložené služby budete poskytovat – tím bude Vaše pozice tržní pozice lepší. Digitální podnik s vysokou organizační inteligencí není vizí zítřka – je dnešní realitou s vysokým potenciálem pro vaše podnikání.