Chytrý podnik

Chytrý podnik a strategie digitální transformace

Velká data, mobilita a dostupnost informací na všech typech zařízení, hybridní a cloudové přístupy k zajištění informačních služeb, sociální sítě a Internet věcí s sebou přinášejí změnu v pojetí přístupu k podnikovým datům. V tradičním přístupu byl software předpřipraven k ukládání jasně strukturovaných a velikostně omezených dat tak, aby byl informační systém schopen dávat jasné odpovědi na do minulosti zaměřené otázky. Nový přístup je charakterizován především důrazem na kontinuální datový tok – data jsou sbírána a vyhodnocována permanentně v reálném čase – práce s nimi je orientována na predikce a vyhodnocování nejlepších variant pro budoucnost.

Firma miraclIS se orientuje na nový přístup k datům a proto nabízí vstup do problematiky řízení na základě velkých dat prostřednictvím Konceptu chytrého digitálního podniku. Tento může mít na základě Vašeho přání různé podoby – od jednodenního kreativního workshopu – jehož výstupem je jednoduchý transformační koncept – až po službu sestavení Strategie digitální transformace podniku zahrnující:

Obrázek ukazuje Strategii digitální transformace jako „architektonický blueprint“ pro reálné změny v podnikové architektuře

Strategie digitální transformace slouží k promýšlenému zavádění změn digitalizačních změn tak, aby investice do prorůstání fyzického a virtuálního prostředí přinesly zvýšení efektivity a ziskovosti v co nejkratším čase evolučním způsobem.

Strategie digitální transformace podniku je založena na metodologii „Smart data driven Enterprise Architecture“ – tedy architektury založené na službách a datech. Tato architektura staví na modelu kontinuálního datového toku orientovaného na podporu služeb a předpokládá:

Přínosy služby strategie digitální transformace jsou především tyto: