Úvod 1

O nás

Kdo jsme?

Společnost miraclIS, SE byla založena v roce 2007 na mnohaletých zkušenostech SAP senior konzultantů, a to zejména v oblasti implementací SAP ERP, vývoje a integrací na externí aplikace a také v oblasti procesního inženýrství. 

Sídlo společnosti je v Praze, projektovou kancelář máme v Ostravě, v Bratislavě a Berlíně dceřiné společnosti. Poskytujeme služby v rámci CEE regionu, například také v Maďarsku a v Polsku, prostřednictvím našich zaměstnanců a obchodních partnerů alokovaných v těchto zemích.

Jsme SAP Build a BTP partner pro CEE – jsme jedním z prvních partnerů v ČR pro vývoj aplikací a nadstaveb nad SAP ERP (ECC i S/4) v cloudových technologiích. Jsme partner pro implementaci řešení postavených nad SAP S/4HANA Cloud a SAP BTP. Jsme certifikovaní dle ISO 9001 a ISO/IEC 27001 (bezpečnost informací). 

Jsme partneři iniciativy Industry 4.0

SAP

Starý dobrý SAP systém

Nový SAP, nové přístupy, nové technologie

Víme, kam SAP směřuje a rozumíme inovacím. Budujeme i vlastní inovativní přístupy k novým implementacím.

Pomáháme s transformacemi, včetně trendů „SAP cloud transformation“ SAP digital support.

Zmigrujeme Vaše data, bezpečně a efektivně.

Úvod 3
Úvod 5

Biomedicína vývoj aplikací

Díky novým SAP technologiím a znalostem neuronových sítí a vlastnímu vývoji AI algoritmů, jsme realizovali projekt „Medimonitor“ (www.medimonitor.cz).

V tomto projektu reagujeme na globální trend tzv. „Second opinion diagnosis“ – druhý názor na diagnózu. Tento projekt byl oceněn jako podnikatelský projekt roku Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky.

V současné době chystáme první implementace pro lékaře a budeme realizovat také implementace pro širší odbornou veřejnost.

V AI vidíme účinný nástroj, jak umožnit uživatelům kreativní přístup k řešení problémů a zbavit je neproduktivních činností. Nejen to, vidíme AI jako nástroj inovací. 

Proto jsme připravili ve spolupráci s VŠB-TUO, katedrou biomedicínského inženýrství projekt ADELE, jehož předmětem je monitorování příjmu potravy u těžce nemocných pacientů a optimalizace příjmu potravy podle typu onemocnění a somatických metrik pacienta pomocí umělé inteligence. Pro tento projekt už máme vytipovány i konkrétní klinická pracoviště.

Univerzity

Spolupráce s univerzitami

Od zpracování projektu, přes studie (případové, proveditelnosti), až po realizaci.

Úvod 7

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Dlouhodobě spolupracujeme s katedrou biomedicínského inženýrství, vedenou prof. Ing. Markem Penhakerem. Ph.D. O úspěšnosti naší spolupráce svědčí právě oceněný projekt „Medimonitor“.

Úvod 9

ČVUT Praha

S touto univerzitou jsme v minulosti realizovali několik projektů s prof. Dr. Ing. Zdeňkem Hanzálkem, zejména v oblasti logistiky, chytrého řízení dodavatelský řetězců, plánování materiálových zdrojů pro podniky – v reálném čase a transformace dat. Transformace dat velmi úzce souvisí s našimi mnohaletými zkušenostmi v oblasti migrací dat v rámci různých technologických prostředí, včetně cloudu.

Úvod 11

VŠB – TUO – Centrum energetických a environmentálních technologií (CEET)

S centrem CEET, kde je zřizovatelem VŠB – TUO spolupracujeme několik let a to zejména v oblasti inovací pro vytěžování velkého objemu dat, tvorby digitálních a matematických modelů a hledání řešení pro uplatnění těchto modelů v průmyslové praxi. Prostřednictvím CEET jsme si také osvojili metody výpočtů na velkém objemu dat na superpočítači (IT for Innovation). Lídrem projektů, na kterých jsme pracovali, byl prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D.

Úvod 13

Ostravská univerzita

S OU máme rozpracovánu řadu aktivit především v oblasti fuzzy modelování a umělé inteligence, zde spolupracujeme s Ústavem pro výzkum a aplikace fuzzy modelování (ÚVAFM) s prof. RNDr. PaedDr. Evou Volnou, PhD. a doc. RNDr. Martinem Kotyrbou, Ph.D. V současné době se rovněž snažíme rozjet spolupráci s lékařskou fakultou OU, a to zejména v oblasti nasazení AI pro rozeznávání digitálního obrazu patologických nálezů v oblasti onkologie.

Úvod 15

Projekty & studie

Zpracování projektů, Studie

Dokážeme využít znalostí z praxe a zkušeností z mnoha českých a zahraničních projektů a nabídnout zákazníkům nejen „hlavoruční dřinu na systému“, ale také zpracování řady studií pro aplikovanou praxi v informatice:

Udržitelnost a ESG

Naše ESG

Naše ESG strategie spočívá v konceptu udržitelného a etického podnikání.

Co v rámci ESG sledujeme?

Uhlíkovou stopu

Efektivní využívání energií

Péči o zaměstnance

Rovné příležitosti

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců

Well being a work-life balance

Firemní kulturu

Obchodní etiku a etický kodex

Daňovou transparentnost

Boj proti korupci a úplatkářství

Whistleblowing

Compliance

ESG pro zákazníky

ESG reporting se stává pro podniky strategickým přínosem, nabízí konkurenční výhody a zvyšuje jejich tržní hodnotu.

Využitím udržitelnosti jako strategické příležitosti podniky plní nejen zákonné požadavky, ale zároveň si dláždí cestu k dlouhodobému úspěchu.

Software pro životní prostředí, sociální oblast a řízení (ESG) představuje komplexní řešení navržená tak, aby poskytovala zjednodušené výkaznictví a užitečné přehledy rozhodujícím osobám a zúčastněným stranám, a pomáhala jim měřit, komunikovat a dosahovat cílů v oblasti udržitelnosti pro širší veřejnost.

Metodika zavádění ESG procesů necháváme na auditorských společnostech např. Mazars.

My pak zavedeme cíle ESG do SAP – ESG ledger

Úvod 17

Kontakty

Praha

miraclIS, SE
Zelený pruh 99/1560, 140 00 Praha 4
IČ: 27938701 | DIČ: CZ27938701
Tomáš Foniok – člen představenstva
Tel.: +420 722679119 | E-mail: tomas.foniok@miraclis.cz

Ostrava – pobočka

miraclIS, SE
Francouzská 6167, 708 00 Ostrava – Poruba
IČ: 27938701 | DIČ: CZ27938701
Tomáš Foniok – člen představenstva
Tel.: +420 722679119 | E-mail: tomas.foniok@miraclis.cz

Bratislava

miraclIS s.r.o. (Regus Business Centre)
Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava, Slovensko
IČ: 46014021 | IČ DPH: SK2023196307
Tomáš Foniok – jednatel
Tel.: +421 948125301 | E-mail: tomas.foniok@miraclis.sk

Berlín

Miraclis GmbH (Haus A / 1. Etage)
Edisonstrasse 63, 12459 Berlin, Německo
USt-IdNr. DE123456789
Aleš Muroň – jednatel
Tel.: +49 17 673913554 | E-mail: ales.muron@miraclis.de